Đến với các khoá học luyện thi IELTS tại Talent Connect được đội ngũ chuyên gia xây dựng chuyên biệt cho từng đối tượng học viên toàn diện trên 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết. Khoá học sẽ trang bị cho học viên tư duy về ngôn ngữ, tư duy phản biện và khả năng xử lý tình huống để ứng dụng trong việc giải quyết đề thi IELTS một cách logic và thành thục. Sau mỗi khóa học, Talent Connect tự tin cam kết tăng 0.5 – 1.0 band điểm cho học viên theo từng cấp độ dựa trên mức kỳ vọng của học viên.

Trả lời

Facebook 0976393313 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Liên hệ

    Đăng ký ngay